Ohjeet ukkosen varalle

Ilmatieteenlaitoksen ohjeet salamoilta suojautumiseen ulkonilmalla, sekä Hartola Golfin toimintaohjeet

Salama on sähkövirtaa. Niiden aiheuttama vaara on samanlainen kuin sähköiskussa: sydänpysähdys ja hengityspysähdys sekä palovammat. Jos salaman uhri on tajuton eikä hengitä normaalisti, on hälytettävä apua ja ruvettava antamaan elvytystä. Huom: Klubilta löytyy Defibrillaattori!

Vastuu turvallisuudesta ukkosella on aina pelaajalla itsellään!

Keskeytä pelisi välittömästi, kun ukkonen yllättää.
Pyri hakeutumaan sisätiloihin/suojaan
​​
1. Katos väylän 16 tiialueella + wc

2. Katos väylän 10 tiialueella + wc

3. Katos väylän 12 tiialueella

4. wc väylän 6 tiialueella

5. Klubitalo väylän 9 vieressä

6. Rangella katos

  • Älä mene puun alle.
  • Älä käytä sateenvarjoa.
  • Golfkärry vetää puoleensa salamoita, jätä mailasi kentälle ukkosen iskiessä.
  • Korkeita paikkoja on vältettävä, samoin vesirajaa.
  • Vain metallikorinen kulkuväline antaa hyvän suojan salamilta. Golfauto ei.
  • Jos aukealta paikalta ei ehdi hakeutua suojaan, on kyykistyminen paras keino suojautua.

-

Pelaamisen tilapäinen keskeyttäminen vaaran uhatessa (Kilpailuissa)

Ukonilman tai muun vaaratilanteen uhatessa kilpailunjohtaja/toimikunta voi päättää kilpailun keskeyttämisestä. Siitä annetaan äänimerkki sumutorvella (yksi pitkä äänimerkki), jonka kuullessaan pelaajan on keskeytettävä pelaaminen välittömästi. Pallot merkitään ja pelaajien on hakeuduttava suojaan.

Pelaamista voi jatkaa vasta kilpailunjohtajan/toimikunnan antamalla luvalla, jonka merkiksi annetaan äänimerkki (kaksi perättäistä äänimerkkiä).

Kilpailun keskeyttäminen tai peruuttaminen kokonaan

Mikäli kilpailu keskeytetään kokonaan, tullaan siitä ilmoittamaan kaikille pelaajille mahdollisimman pian.

Hätätapauksissa soita 112 ja ilmoita millä väylällä onnettomuus on tapahtunut. Pelastushenkilökunta suunnistaa kenttäkartan mukaan paikalle. Ilmoita onnettomuudesta tämän jälkeen caddiemasterille 0600 417 236.