Yhtiökokouskutsu 19.2.2023

KUTSU HARTOLA GOLF OY:N VARSINAISEEN YHTIÖKOKOUKSEEN

Aika 19.2.2022 kello 12:00
Paikka Kuninkaan Portti, Keskustie 2 19600 HARTOLA
Ilmoittautuminen: Ilmoittautuminen tapahtumakalenteriin
Tarjoilu: Kahvi/tee + pulla

Kokoukseen ovat tervetulleita kaikki Hartola Golf Oy:n osakkaat tai osakkaiden valtuuttamat
henkilöt valtakirjalla. Kirjallinen valtakirja tulee esittää rekisteröitymisen yhteydessä kokous-
paikalla.

Kokousmateriaalit ovat luettavissa Hartola Golfin nettisivuilla

Materiaalit Golf Oy


ESITYSLISTA

 1. Kokouksen avaus
 2. Valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
 3. Todetaan läsnäolijat ja heidän äänimääränsä
 4. Valitaan kaksi pöytäkirjan tarkistajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
 5. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus


Esitetään

 1. tilinpäätös (Tulos, Tase ja Vuosikertomus)
 2. tilintarkastuskertomus
 3. toimintasuunnitelma ja talousarvio kaudelle 2023


Päätetään

 1. tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta;
 2. vahvistetun taseen mukaisen tuloksen siirtämisestä aikaisempien vuosien voitto/tappiotilille;
 3. vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle;
 4. hallituksen jäsenten määrästä;
 5. Ehdotetaan osakkeiden haltuunotosta yhtiölle. Osakkeet: C-sarja 549, 550, 551, 552, 553, 554 ja 556 ja A-sarja 3 ja 5. Omistaja on varattomaksi todettu, eikä häneen ole saatu koskaan keskusteluyhteyttä. Rahoitusvastikkeet, joita ei ole saatu, ehdotetaan siirrettäväksi yhtiön luottotappioihin.
 6. talousarvion vahvistamisesta, mukaan lukien hoito- ja rahoitusvastikkeen suuruudet, kuluvalle tilikaudelle;
 7. Hallitusten jäsenten ja tilintarkastajien palkkioista;


Valitaan

 1. Hallituksen jäsenet, kahden erovuorossa olevan tilalle; Erovuorossa ovat Jyrki Uusitalo ja Anita Tuohino. Valitaan myös Hallituksen jäsen kauden aikana eronneen Markku Salimäen tilalle ajalle 19.2.2023- yhtiökokous 2025.
 2. Tilintarkastaja ja varatilintarkastaja;


Kokouksen päättäminen

 1. Päätetään kokousTervetuloa mukaan kokoukseen:
Hartola Golf Oy:n Hallitus: Pekka Raitala (PJ), Anita Tuohino (VPJ), Eero Mäkäräinen, Päivi
Koskela ja Jyrki Uusitalo.