Golfseuran Vuosikokous 11.12.2021

Hartolan Golfklubi ry:n sääntömääräinen vuosikokous pidetään 11.12.2021 klo 12-14 Kuninkaan Portissa, Keskustie 2, 19600 Hartola.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

päätetään hallituksen lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

valitaan tilintarkastaja ja hänelle varatilintarkastaja

käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

-

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhdistyksen kokouksessa on kullakin varsinaisella jäsenellä yksi ääni.

Jäsenmaksunsa laiminlyönneillä ei ole äänivaltaa yhdistyksen kokouksessa.

Äänestykset ovat avoimia, paitsi jos vähintään yksi neljäsosa (1/4) kokouksessa läsnä

olevista jäsenistä vaatii suljettua lippuäänestystä.

Jos äänet menevät tasan, ratkaisee puheenjohtajan ääni, paitsi vaaleissa, joissa

ratkaisee arpa.

-

Tervetuloa

Ilmoittautumiset sähköpostilla tera.heinonen@hartolagolf.com

Kokouksessa on kahvitarjoilu

Tera Heinonen

Toiminnanjohtaja

Hartolan Golfklubi ry