Paikallissäännöt

 IRTOKIVET HIEKKAESTEISSÄ (Sääntö 24-1)
Hiekkaesteissä olevat irtokivet saa rangaistuksetta poistaa.

 KIINTEITÄ HAITTOJA  (Sääntö 24-2)

a) Kaikki pelialueella olevat päällystetyt (myös hiekka- ja sorapäällysteiset) tiet ja polut ovat kiinteitä haittoja. Päällystämättömät tiet ja polut ovat kentän oleellisia osia.

b) Hiekkaesteiden muovireunukset tukirakenteineen

c) Kaikki mittamerkit kentällä. Merkin poistaminen on kielletty

d) Pelialueella olevat muurahaispesät

d) Kastelulaitteiden kannet. Lisäksi mikäli mainittu haitta on enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pallon ja reiän välissä, saa pelaaja vapautua haitasta seuraavasti:

Pallon ollessa viheriön ulkopuolella, mutta ei kuitenkaan esteessä ja enintään kahden mailanmitan päässä haitasta ja haitta sijaitsee pelilinjalla pallon ja reiän välissä, saadaan pallo nostaa, puhdistaa ja pudottaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä tai viheriöllä.
Pelaaja saa vapautuksen myös tämän paikallissäännön mukaan, jos pelaajan pallo on viheriöllä ja kiinteä haitta on kahden mailanmitan päässä viheriön reunasta pelaajan puttilinjalla. Tällöin pallon saa nostaa ja asettaa lähimpään paikkaan, joka a) ei ole lähempänä reikää, b) vapauttaa haitasta ja c) ei ole esteessä.

 HAKETETUT ALUEET 

Puiden ja pensaiden juurilla oleva puuhake on kentän oleellinen osa. Yksittäiset hakkeen palat pelialueella ovat kuitenkin irrallisia luonnonhaittoja, jotka voi poistaa säännön 23-1 mukaisesti.

 ETÄISYYSMITTARIN KÄYTTÖ 

Etäisyyden mittaaminen etäisyysmittarilla on sallittu. Muiden toimintojen käyttö kielletty.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Pelistä sulkeminen

 ILMASTUSREIÄT PELIALUEELLA 

Jos pallo on pelialueella ilmastusreiässä, pelaaja saa ilman rangaistusta nostaa ja puhdistaa pallon. Pelialueella pelaajan tulee pudottaa pallo mahdollisimman lähelle paikkaa, jossa pallo oli, ei kuitenkaan lähemmäksi reikää. Viheriöllä pelaajan tulee asettaa pallo lähimpään paikkaan, ei lähemmäksi reikää, jossa vapaudutaan tällaisesta olosuhteesta.
Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta:
Reikäpeli: Reiän menetys
Lyöntipeli: Kaksi lyöntiä

 OMAAN ALASTULOJÄLKEENSÄ PAINUNUT PALLO 

Sääntö 25-2 laajennetaan koskemaan koko pelialueen leikattua osaa.

 KUNNOSTETTAVAT ALUEET 

Kunnostettavaksi alueeksi katsotaan ilman merkintääkin poiskuljetettavaksi tarkoitetut ainekset (esimerkiksi risukasa karheikossa) sekä kentänhoitajan tekemät reiät, kolot ja kaivuujäljet.

 DROP ZONE (DZ) ALUE 

Väylällä 1 on DZ alue, teeboksien vasemmalla puolella, ennen väylän alkua. Avauslyönnin mennessä vesiesteeseen, voi pelaaja halutessaan pelata pallon DZ alueelta, yhden lyönnin rangaistuksella tai jatkaa säännön 26-1 mukaisesti.

 PALLON LIIKUTTAMINEN VIHERIÖLLÄ VAHINGOSSA 

Sääntöjä 18-2, 18-3 ja 20-1 muokataan seuraavasti:

Pelaajan pallon ollessa viheriöllä pelaaja ei saa rangaistusta, jos pelaaja, hänen joukkuetoverinsa, vastustajansa tai kenen tahansa caddie tai varusteet liikuttavat vahingossa palloa tai merkkinappia. Liikkunut pallo tai merkkinappi on asetettava takaisin paikalleen Säännön 18-2, 18-3 ja 20-1 mukaisesti.

Tämä paikallissääntö on voimassa ainoastaan silloin, kun pelaajan pallo tai merkkinappi on viheriöllä ja sen liikkuminen on tapahtunut vahingossa. Huom.: Jos todetaan, että pelaajan pallon liikkumisen on aiheuttanut tuuli, vesi tai muu luonnollinen syy kuten painovoima, tulee pallo pelata uudesta sijaintipaikastaan. Vastaavasti edellä mainituilla tavoilla liikkunut merkkinappi tulee asettaa takaisin paikalleen.