Pelioikeusilmoitus

Tällä lomakkeella ilmoitetaan osakkeen pelioikeuden käytöstä tai yhtiöjärjestyksen 7 § mukaisesta käyttämättä jättämisestä.

Pelioikeusilmoitus