Kenttämestarin uutiset vko 27

5 uusi lyöntipaikka kylvettiin viikon 20 lopulla ja alkuperäinen aikataulu käyttöönotolle oli noin 8 viikkoa. Lämpimät kelit ovat jouduttaneet heinän kasvua ja tihentymistä niin hyvin, että lyöntipaikka otetaan käyttöön kuluvan viikon lopulla. Ennen käyttöönottoa 5 väylän vasenta sivua raivataan ja siimataan, väylätaulu ja penkki siirretään uuden teen vasemmalle puolelle ja kulkutiet päällystetään kivituhkalla.

Helteet kurittivat kenttää, mutta onneksi suurimmilta vaurioilta vältyttiin. Pitkät hellejaksot kuitenkin osoittavat kastelujärjestelmän puutteet, muutamalla väylällä sadettimet on väärin sijoiteltu ja parille väylälle sadettimia joudutaan lisäämään, jotta palaneet kohdat saadaan uudistettua.

Holkitamme palaneita kohtia, holkitus poistaa kuitua eli kuollutta kasvustoa mikä kuivuessaan luo vettä hylkivän kerroksen. Holkin reiät täytetään hiekalla.

Väylä 5 ilmastetaan kuluvalla viikolla ja viiltoreiät hiekoitetaan umpeen.

Rangen leikkuu torstai aamuna, range on suljettu 9:30 asti.

Terveisin Kenttämestari

Posted in Uncategorized @fi.