Kutsu Yhtiökokoukseen 7.3.2020

Hartola Golf Oy:n Yhtiökokous pidetään Linna-hotellilla 7.3.2020 klo
10.00 alkaen. Kaikki osakkaat tai heidän valtuuttamansa edustajat ovat
Tervetulleita. Hoitovastikkeen ja rahoitusvastikkeen suuruudeksi tullaan
esittämään samoja kuin kaudella 2019, eli hoitovastike 590€ ja
rahoitusvastike 63€.

Kutsu Hartola Golf Oy:n varsinaiseen yhtiökokoukseen

 

Aika                 lauantai 7.3.2020 klo 10.00

Paikka             Linna-Hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

 

Kokouksessa käsiteltävät asiat:

 

  • Yhtiöjärjestyksen 14 §:ssä mainitut asiat

Yhtiöjärjestys löytyy nettisivuiltamme: http://hartolagolf.com/hartola-golf-oy/yhtiojarjestys/

  • Yhtiöjärjestyksen muutosehdotus

Lisätään kohtaan: 2§ Yhtiön toimiala, nykyisen toimialan lisäksi ”ja kaikki muu laillinen liiketoiminta”. Tämä siitä syystä että, yhtiö pyrkii muulla liiketoiminnalla kasvattamaan tuloja investointirahan keräämiseksi. Tällä toiminnalla pyritään mahdollistamaan investoinnit, ilman että yhtiön tarvitsee kerätä rahoitusvastiketta osakkailta.

  • Hartola Golf Oy:n hallituksen ehdotus hallituksen valtuuttamiseksi päättämään yhtiölle kuuluvien omien osakkeiden luovuttamisesta:

Hallitus ehdottaa Hartola Golf Oy:n 7.3.2020 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallitus valtuutettaisiin päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

  1. Maksullinen osakeanti

Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet voidaan luovuttaa maksua vastaan. Hallitus päättää luovutushinnan.

  1. Hallitus on valtuutuksen nojalla oikeutettu päättämään yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta siten, että luovutettavien osakkeiden määrä on yhteensä enintään 100 kappaletta, C-osakkeita.
  2. Muut ehdot ja voimassaolo

Hallitus päättää kaikista muista valtuutuksiin liittyvistä seikoista.

Valtuutuksen ehdotetaan olevan voimassa toistaiseksi.

Hallituksen valtuutus ei koske suunnattua osakeantia.

Tilinpäätös, toimintakertomus sekä tulos ja tase ovat nähtävissä nettisivujen www.hartolagolf.com, materiaalisalkussa. Salasana materiaalisalkkuun on: tietoaosakkaille

Tilinpäätösasiakirjoihin voi myös tutustua etukäteen Hartola Golf Oy:n toimistossa, sopimalla ajankohdan toimitusjohtajan kanssa.

 

P.S. Pyydämme vahvistamaan osallistumisen yhtiökokoukseen suoraan nexgolfiin, tapahtumakalenteriin.

 

Tervetuloa!                      Hartola Golf Oy:n hallitus

Posted in Hartola Golf Oy, Hartola Golf Ry, Naiset, Seniorit.