Hartolan Golfklubi ry Vuosikokous

Hartolan Golfklubi ry:n vuosikokous

Kaikki seuran jäsenet voivat osallistua kokoukseen

 

Aika:                lauantaina 14.12.2019 klo 10.00

Paikka:            Linna-hotelli, Kaikulantie 86, 19600 Hartola

 

kokouksen avaus

valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

hyväksytään kokouksen työjärjestys

esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus

päätetään hallituksen lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

valitaan toiminnantarkastaja

 

Tervetuloa

Posted in Uncategorized @fi.