Seuran Vuosikokous 15.12. klo 15

Kaikki Hartolan Golfklubin jäsenet ovat Tervetulleita seuran vuosikokoukseen Linna-hotelliin 15.12.2018 klo 15.00

Vuosikokouksessa käsitellään viralliset vuosikokousasiat.

Kokouksen työjärjestys on:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksujen suuruus
  8. päätetään hallituksen lukumäärästä ja valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet
  9. valitaan toiminnantarkastaja

Tervetuloa

Posted in Uncategorized @fi.